XVI. mendeko baserri eraberritzea Bizkaian

XVI. mendeko baserri eraberritzea Bizkaian, Bizkaiko Aldundiko Ondare sailak gainbegiratuta. Jatorrizko egitura gehiengoan mantendu zen eta zatiren baten berreskuratzea ezinezkoa izan zen kasuetan, elementu berriak jarri ziren jatorrizko ezaugarriak errespetatuz. Kontu handiz egin genuen lan proiektuan eta obra zuzendaitzan helburu hau burutzeko. Jatorrizko pieza delikatuak ordezkatzerako momentua gainbegiratuz.

Efizientzia energitikoaren alderdian, bere eraginkortasunagatik aerotermia izan zen aukeratutakoa eta ormak, lurrak eta estalkia isolatze termikoarekin modu eraginkorrean isolatu dira.

Horrelako eraikin bat badudzu eta edozein zalantza izanez gero, izan, eraberritzearen inguruan, edo eraikinak izan ditzakeen arazoetan, jarri kontaktuan gure estudioarekin eta zuekin jarriko gara kontaktuan:

Baserria guztiz deseraiki zen egurrezko egitura mantenduz, egitura hau pusuz pausuz eraberritu zen.

Baserri eraberritzearen lehengo eta oraingo itxura ikus dezakegu

Barrualdearekin arreta handia izan genuen. Isolatzaile termikodun pladur “trasdosatuak” jarri ziren harrizko hormen barnean eraikinaren berotasuna galdu ez zedin.

Aurrekaldean zeuden egurrezko pieza batzuk kendu ziren. Todo este proceso se realizó bajo la supervisión del departamento de Patrimonio de la Diputación de Bizkaia, ya que el edificio estaba protegido.

Barnekaldeak eraberritzea hasiaurretik zegoen egoera. Eraikinak hezetasunarekin zituen arazoak eta egurrean zeuden hondatzeak ikus daitezke. Behin erabakia hartuta, eraberritzearen hasiera epe laburrean egitea komeni da, atzeratzeak egiturako elementuen hondatzea ekar dezake, harrizko harresiak jauztea adibidez.

Reforma de Caserío del siglo XVI en Bizkaia

Reforma de caserío del siglo XVI bajo la supervisión del departamento de Patrimonio de la Diputación de Bizkaia. Se mantuvo la mayor parte de la estructura original del edificio y en los casos en los que no era posible la recuperación de las piezas, se sustituyeron por nuevos elementos manteniendo la forma y características de las originales. Para lograr ese objetivo se trabajó con mucha precaución en la fase de proyecto y en la dirección de obra, supervisando las delicadas fases de sustitución de las piezas originales.

En cuanto a la eficiencia energética, se optó por la aerotermia por su alto rendimiento y se recubrieron de forma eficiente las paredes, suelos y cubierta con aislamiento térmico.

Si dispones de un inmueble de este tipo y necesitas aclarar cualquier cuestión relacionado con una reforma o posibilidades y problematicas que puede tener el inmueble, contacta con nuestro estudio y nos pondremos en contacto con vosotros:

El caserío se desmontó completamente manteniendo parte de la estructura de madera que se reformó pieza a pieza. 

Aquí se puede observar el antes y el despues del caserío reformado:

Se tuvo especial cuidado con los interiores. Se ejecutaron trasdosados de pladur con aislamiento termico por el interior de los muros de piedra para evitar la perdida de calor del edificio.

Se retiraron algunas piezas de madera de la fachada. Todo este proceso se realizó bajo la supervisión del departamento de Patrimonio de la Diputación de Bizkaia, ya que el edificio estaba protegido.

Estado que presentaba el interior al inicio de la reforma. Se puede observar la madera deteriorada y los problemas de humedad que sufría el edificio. Conviene resaltar en este punto la conveniencia de actuar con celeridad en la ejecución de la reforma, ya que una demora en el inicio puede propiciar el deterioro de elementos estructurales, tales como la caída de muros de piedra perimetrales etc.